Kami menyediakan latihan pemanduan bagi semua kelas lesen yang ditawarkan oleh Jabatan Pengangkutan Jalan.
Carta Alir Proses Ambil Lesen


* Proses tertakluk kepada jenis lesen yang diambil.